Pravila korištenja - Poliklinika dr.Gikić

PRAVILA KORIŠTENJA

Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni poliklinikagikic.hr. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice poliklinikagikic.hr. Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice poliklinikagikic.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Dentalne Poliklinike dr. Gikić d.o.o.,  te prihvaća da Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o.  nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o.  može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o.  poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 18 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o.  nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja Dentalne Poliklinike dr. Gikić d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na poliklinikagikic.hr internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo Dentalne Poliklinike dr. Gikić d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA DENTALNE POLIKLINIKE DR. GIKIĆ D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica poliklinikagikic.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja Dentalne Poliklinike dr. Gikić d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtki Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici poliklinikagikic.hr.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice poliklinikagikic.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne, a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici Dentalne Poliklinike dr. Gikić d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o.će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. je registrirani žig Dentalne Poliklinike dr. Gikić d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

poliklinikagikic.hr je registrirana domena Dentalne Poliklinike dr. Gikić d.o.o.

Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na poliklinikagikic.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba Dentalne Poliklinike dr. Gikić d.o.o.. Ni pod kojim uvjetima Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem poliklinikagikic.hr Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem poliklinikagikic.hr Internet stranice.

Sjedište Dentalne Poliklinike dr. Gikić d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Dok se termin poliklinikagikic.hr koristi kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.

 

Jezik

Jezik komunikacije na poliklinikagikic.hr je hrvatski književni jezik

Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.


Akcijska prodaja

Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. može u bilo kojem trenutku ili periodu, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Trajanje i raskid ugovora

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane poliklinikagikic.hr te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između poliklinikagikic.hr i kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući dizajn proizvoda) koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz ugovor o proizvodu, kako bismo znali da želite zamjenu proizvoda. Obrazac nam dostavite na adresu Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o., Ozaljska 128, 10000 Zagreb.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. na mail adresu podrska@poliklinikagikic.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane poliklinikagikic.hr.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Slijedom toga poliklinikagikic.hr preporuča svojim kupcima:

  • dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici poliklinikagikic.hr prilikom izbora proizvoda
  • pregledajte proizvod, ako postoje nedostaci u dizajnu i/ili funkcionalnosti, što prije obavijestite poliklinikagikic.hr

Rukovanjem/korištenjem proizvodom umanjuje se vrijednost proizvoda te će Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. postupati prema utvrđenom stanju proizvoda.

poliklinikagikic.hr utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

U slučaju da kupac naruči proizvod i odbije ga primiti bez razloga, Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. odgovara za digitalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. u suradnji sa podrškom određuje stanje vraćenog proizvoda nakon primitka proizvoda. Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva i ti slučajevi uključeni su u gornje tablice.

Uvjeti povrata

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku.

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni, možete uputiti prigovor. Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte ili putem maila info@poliklinikagikic.hr. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Naćini plaćanja

poliklinikagikic.hr Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda izravno putem interneta:

– Virmansko plaćanje/internet bankarstvo

Kod ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

NAPOMENA: za virmanske uplate, proizvod se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan).

Garancija i servis

Jamstvo, tehničke upute i upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. smatra da je Kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Internetsko rješavanje sporova

Internetska EU platforma za rješavanje internetskih sporova dostupna je ovdje.

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje virmanom, općom uplatnicom ili internet bankarstvom

Na odabranu e-mail adresu ćete dobiti ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.
Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

Obaveze kupca

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti sve nedostatke i ukoliko isti postoje, kontaktirati Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. putem kontakt stranice www.poliklinikagikic.hr/podrska

Kupac prilikom uručenja treba provjeriti specifikaciju. U slučaju nedostataka molimo da nas obavijestite što je ranije moguće, a najkasnije u roku 48 sati od dostave. Naknadne reklamacije ne možemo uvažiti!

KOLAČIĆI

Što su kolačići?

Kao što je uobičajena praksa da na gotovo svim profesionalnim web-lokacijama, ova stranica koristi kolačiće (eng. Cookies), sitne datoteke koje su preuzete na vaše računalo, kako bi poboljšali vaše iskustvo korištenja Poliklinika Gikić web stranice. Ova stranica opisuje koje podatke prikupljaju, kako ih koristimo i zašto ponekad moramo pohraniti te kolačiće. Dijelit ćemo i kako možete spriječiti pohranjivanje ovih kolačića, ali to može smanjiti ili onemogućiti određene elemente funkcionalnosti web stranice.

Koristimo kolačiće iz niže navedenih razloga. Nažalost, u većini slučajeva nema industrijskih standardnih opcija za onemogućavanje kolačića bez potpunog isključivanja funkcionalnosti i značajki koje dodaju na ovu stranicu. Preporučuje se da ostavite na svim kolačićima ako niste sigurni trebate li ih ili ne u slučaju da se koriste za pružanje usluge koju koristite.

Onemogućavanje kolačića

Možete spriječiti postavljanje kolačića prilagođavanjem postavki na vašem pregledniku (pogledajte kako to učiniti u pregledniku). Imajte na umu da će onemogućivanje kolačića utjecati na funkcionalnost ove i mnogih drugih web lokacija koje posjetite. Onemogućavanje kolačića obično će rezultirati i onemogućavanjem određenih funkcionalnosti i značajki ove web stranice. Stoga se preporučuje da ne onemogućite kolačiće.

Kolačiće koje postavljamo

Ova web stranica nudi usluge pretplate na newsletter ili e-poštu, a kolačići se mogu koristiti za pamćenje ako ste već registrirani i hoćete li pokazati određene obavijesti koje bi mogle biti važeće samo za pretplaćene / odjavljene korisnike.

Kada podatke predate putem obrasca poput onih koji se nalaze na stranicama kontakata ili obrascima za komentare, kolačići se mogu postaviti tako da pamte vaše korisničke podatke za buduću prepisku.

Kako bismo vam pružili sjajno iskustvo na ovoj web stranici, pružamo funkciju za podešavanje vaših preferencija za način na koji ova web stranica funkcionira kada je koristite. Da bismo zapamtili vaše postavke, trebamo postaviti kolačiće tako da se ove informacije mogu pozvati kad god interakcija sa nekom stranicom utječe na vaše postavke.

Kolačići treće strane

U nekim posebnim slučajevima koristimo i kolačiće koje nam daju pouzdane treće strane. Sljedeći odjeljak detaljno opisuje koje treće strane kolačiće možete naići na ovom web mjestu.

Ova web lokacija koristi Google Analytics koji je jedno od najrasprostranjenijih i najpovjerljivijih rješenja analitike na webu za pomaganje u razumijevanju načina na koji koristite web mjesto i načina na koji možemo poboljšati vaše iskustvo. Ovi kolačići mogu pratiti stvari poput dugovanja na web stranici i stranicama koje posjećujete kako bismo nastavili stvarati privlačan sadržaj.

Više informacija o kolačićima Google Analytics potražite na službenoj stranici Google Analytics.

Analitika trećih strana koristi se za praćenje i mjerenje korištenja ove web stranice kako bismo mogli nastaviti s pisanjem zanimljivog sadržaja. Ovi kolačići mogu pratiti stvari poput vremena koje provedete na web stranici ili stranicama koje posjetite što nam pomaže da shvatimo kako možemo poboljšati web mjesto za vas.

S vremena na vrijeme testiramo nove značajke i unosimo suptilne promjene u način na koji se web stranica prikazuje. Kako još uvijek testiramo nove značajke, ovi se kolačići mogu koristiti za osiguravanje stalnog iskustva tijekom rada na web stranici, istovremeno osiguravajući da razumijemo koje optimizacije naši korisnici najviše cijene.

Dok prodavamo proizvode važno nam je razumjeti statistiku o tome koliko posjetitelja naše web stranice stvarno kupuje i kao takvi su podaci koje će ovi kolačići pratiti. Ovo vam je važno jer znači da možemo točno napraviti poslovna predviđanja koja nam omogućuju praćenje troškova oglašavanja i proizvoda kako bismo osigurali najbolju moguću cijenu.

U nekim slučajevima možemo vam pružiti prilagođeni sadržaj na temelju onoga što nam direktno ili indirektno kažete o sebi povezujući račun na društvenim medijima. Ove vrste kolačića jednostavno nam omogućavaju da vam pružimo sadržaj za koji smatramo da bi vas mogao zanimati.

Na ovoj web stranici također koristimo gumbe i / ili dodatke za društvene mreže koji vam omogućuju povezivanje s vašom društvenom mrežom na različite načine. Za njih rade sljedeće web stranice koje uključuju društvene mreže; Facebook, Twitter, LinkedIn postavljat će kolačiće putem naše web stranice koji se mogu koristiti za poboljšanje vašeg profila na njihovoj web stranici ili doprinijeti podacima koje posjeduju u različite svrhe navedene u njihovim pravilima o privatnosti.

Više informacija

Nadamo se da je to razjasnilo stvari za vas i kao što je prethodno spomenuto, a ako postoji nešto za što niste sigurni da li vam treba ili ne, obično je sigurnije ostaviti omogućene kolačiće. Međutim, ako još uvijek tražite dodatne informacije, možete nas kontaktirati na info@poliklinikagikic.hr

Privatnost podataka

Voditelj obrade osobnih podataka: Dentalna Poliklinika dr. Gikić d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ozaljska 128.

Primjena Politike privatnosti: na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Ova politika se ne primjenjuje na anonimne podatke (tj. podatke koji se ne mogu povezati s određenom fizičkom osobom).

www.poliklinikagikic.hr je registrirana domena Dentalne Poliklinike dr. Gikić d.o.o.

Značenje pojmova:

  • osobni podaci – svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (“ispitanik”);
  • obrada podataka – svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka

Zakonska osnova – zakoni koji reguliraju prikupljanje i obradu osobnih podataka su:

Zakon o zaštiti osobnih podataka
Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – EU GDPR
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj: Agencija za zaštitu osobnih podataka

Zahtjeve možete slati na info@poliklinikagikic.hr za:

  • Brisanje osobnih podataka
  • Ispravak osobnih podataka
  • Izvlačenje osobnih podataka
  • Prenosivost osobnih podataka
Poliklinika Gikić

Tim visoko educiranih stručnjaka spreman za izvođenje svih stomatoloških zahvata

Naši partneri
Društvene mreže

Posjeti Polikliniku Gikić na društvenim mrežama

2022 Sva prava pridržana – Poliklinika Gikić